Kadra pedagogiczna Szkoły to nauczyciele o wysokich kwalifikacjach uczący równolegle w szkołach państwowych, pedagodzy akademiccy z tytułami naukowymi profesora zwyczajnego i doktora oraz czynni grający muzycy

I MIEJSCE NASZEJ SZKOŁY W WOJ. MAZOWIECKIM

BARDZO MIŁO NAM POINFORMOWAĆ, ŻE NASZA SZKOŁA ZAJĘŁA

I MIEJSCE W WOJ.  MAZOWIECKIM

wśród MUZYCZNYCH SZKÓŁ PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH

w TESTACH BADAJĄCYCH POZIOM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW:
„ZASADY MUZYKI” i „HARMONIA”

w 2014 roku

Nasza szkoła  zdobyła w sumie 77, 4 % punktów, zajmując I MIEJSCE wśród 16 szkół muzycznych z województwa mazowieckiego.

Poziom wykonania zadań (wg Raportu):

klucze - 100%

gamy  - 100%

definicje - 40%

triada - 66,7%

rozwiązanie współbrzmień - 50%

przebiegi z pauzami - 100%

ozdobniki - 50%

synkopy - 100%

włoskie oznaczenia - 90%

"Raport z badań wyników nauczania przedmiotów: Zasady Muzyki i Harmonia w szkołach muzycznych II stopnia w Polsce w 2014 roku"

w całości opublikowany  jest na stronie Centrum Edukacji Artystycznej: www.cea.art.pl

pod poniższym linkiem:

http://cea.art.pl/raport-cea-2014-z-badan-wynikow-nauczania/

 

Odsłon : 145453