Kadra pedagogiczna Szkoły to nauczyciele o wysokich kwalifikacjach uczący równolegle w szkołach państwowych, pedagodzy akademiccy z tytułami naukowymi profesora zwyczajnego i doktora oraz czynni grający muzycy

DZIĘKUJEMY!!

Pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim Państwu obecnym na naszych obchodach XX- lecia szkoły: przedstawicielom władz Wołomina i Starostwa, członkom instytucji kultury, absolwentom, rodzicom, uczniom i wszystkim sympatykom szkoły oraz mieszkańcom Wołomina i okolic.
ZAPRASZAMY NA KOLEJNE NASZE KONCERTY ;)
Odsłon : 145463