Kadra pedagogiczna Szkoły to nauczyciele o wysokich kwalifikacjach uczący równolegle w szkołach państwowych, pedagodzy akademiccy z tytułami naukowymi profesora zwyczajnego i doktora oraz czynni grający muzycy

BRĄZOWY DYPLOM dla chóru

Chór naszej szkoły pod dyr. Agnieszki Maślanki zdobył BRĄZOWY DYPLOM na V Festiwalu Chórów Szkół Muzycznych Regionu Mazowieckiego odbywającym się w Zespole Szkół Muzycznych w Siedlcach w dn 20-21 kwietnia 2018 r. Akompaniował  Dyrektor Paweł Rozbicki.
GRATULUJEMY :)
Odsłon : 145456