1. Nauczanie zdalne potrwa do końca roku szkolnego 2019/2020 poinformował w poniedziałek (01.06) Dariusz Piontkowski, Minister Edukacji Narodowej.
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 872) w odniesieniu do szkół artystycznych wprowadziło następujące zmiany:
– odstąpienie od przeprowadzenia egzaminów promocyjnych i końcowych
Zgodnie z § 11bc rozporządzenia zmieniającego, w roku szkolnym 2019/2020 w szkołach artystycznych, nie przeprowadza się egzaminów promocyjnych i końcowych, a roczną lub końcową ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne artystyczne.