Uwaga!!!
Uczniowie i Rodzice, informacja dotycząca odbioru świadectw na zakończenie roku szkolnego w szkole muzycznej:
W związku z sytuacją epidemiczną w celu uniknięcia grupowania się osób na terenie szkoły prosimy o zadeklarowanie się do odbioru świadectwa.
Wyznaczamy następujące dni odbioru:
26 czerwca (piątek od 14.30-19.00),
27 czerwca(sobota 9.00-13.00),
29 czerwca (pon od 14.30- 19.00)
Prosimy uczniów/rodziców o wybór dnia i umówienie się w podanych godzinach telefonicznie z sekretariatem na odbiór osobisty w siedzibie szkoły tel. 22 787 21 00 (15.00- 19.00). Będziemy umawiać w krótkich odstępach czasowych. Przed wejściem do szkoły prosimy o dezynfekcję rąk (płyny przy wejściu) i założenie maseczek oraz ewentualnie rękawiczek. Uczniowie/rodzice, którzy nie zadeklarują się w podanych terminach- będą mogli odebrać świadectwa we wrześniu.