Kadra pedagogiczna Szkoły to nauczyciele o wysokich kwalifikacjach uczący równolegle w szkołach państwowych, pedagodzy akademiccy z tytułami naukowymi profesora zwyczajnego i doktora oraz czynni grający muzycy

DZIĘKUJEMY

Szanowni Państwo!
Pragniemy bardzo serdecznie podziękować publiczności tak licznie zgromadzonej na naszym koncercie Inauguracyjnym z okazji XX lecia szkoły, który odbył się w minioną sobotę 14 lutego w Sali Widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Wołominie.
Składamy wyrazy wdzięczności w szczególności dla naszych Patronów Honorowych: Starosty Wołomińskiego Pana Kazimierza Rakowskiego oraz Burmistrza Wołomina Pani Elżbiety Radwan, a także dziękujemy wszystkim przybyłym reprezentantom władz Miasta i Powiatu Wołomińskiego, dyrekcji i pracownikom Miejskiego Domu Kultury w Wołominie, rodzicom i społeczności szkolnej, sympatykom szkoły, miłośnikom muzyki klasycznej, mieszkańcom Powiatu Wołomińskiego.
Do zobaczenia na następnych naszych koncertach!
Odsłon : 145465