Działalność Szkoły to przede wszystkim edukacja dzieci i młodzieży w zakresie muzyki instrumentalnej i wokalnej, w której ważną rolę spełniają takie przedmioty jak historia muzyki, literatura muzyki, formy muzyczne, kształcenie słuchu, zasady muzyki, harmonia czy audycje muzyczne, a także śpiew w chórze czy gra w orkiestrze smyczkowej.

Uczniowie Szkoły biorą udział często z sukcesem w konkursach organizowanych dla szkół muzycznych regionu mazowieckiego, ogólnopolskich i międzynarodowych. Występują w comiesięcznych wewnątrzszkolnych audycjach dla rodziców, a dyplomanci szkoły II stopnia swoje recitale wykonują dla szerszej publiczności.

Wychowankowie Szkoły są już studentami i absolwentami wyższych uczelni muzycznych, muzykami zawodowymi działającymi w Polsce i zagranicą – chętnie uczestniczą w przedsięwzięciach artystycznych Szkoły i równie chętnie ją odwiedzają.

Kadra pedagogiczna to obecnie 37 nauczycieli o wysokich kwalifikacjach z tytułami: profesora zwyczajnego sztuk muzycznych, doktora habilitowanego (w specj. kompozycja i teoria muzyki), doktora (w specj. nauka o muzyce oraz psychologia) , a także z tytułami magistra sztuki.

Nauczyciele to czynnie grający zawodowi muzycy, soliści warszawskich orkiestr, wykładowcy Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina dający młodym adeptom wszelkie szanse do rozwijania muzycznych talentów.

Drugą ważną działalnością Szkoły są liczne koncerty jej uczniów na terenie miasta, powiatu wołomińskiego i województwa mazowieckiego. Poprzez swoje działania artystyczne Szkoła jest wizytówką miasta i powiatu. Uczestniczy w coraz częstszych spotkaniach z gośćmi z zagranicy odwiedzających nasze miasto i miejsca pamięci narodowej, takie jak Ossów.

Lata 2005, 2010, 2015 były latami Jubileuszowymi – Szkoła obchodziła X – lecie, XV – lecie, XX-lecie swojego istnienia. Była to okazja do zaprezentowania dorobku Szkoły podczas uroczystych koncertów, spotkania z absolwentami oraz podsumowania jej działalności.

W miesiącach marzec – kwiecień 2008 r. szkoła była głównym organizatorem i wykonawcą cyklu uroczystych koncertów Pamięci Wielkiego Polaka Sługi Bożego Jana Pawła II w trzecią rocznicę śmierci. Koncerty te zostały objęte honorowym patronatem Jego Eminencji Prymasa Polski Księdza Kardynała Józefa Glempa i Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika. Na zaproszenie szkoły w koncertach występowały światowej sławy solistki: Dima Bawab – sopran koloraturowy (Francja – Jordania) i Joanna Kawalla – skrzypce (Kuweit – Polska). Towarzyszyła orkiestra i chór szkolny pod batutą prof. Szymona Kawalla – światowej sławy polskiego dyrygenta. Koncerty odbywały się na terenie Powiatu Wołomińskiego, Warszawy i Powiatu Warszawskiego – Zachodniego.

Szkoła współpracuje z wieloma ośrodkami kultury: Muzeum Z. i. W. Nałkowskich w Wołominie oraz gminnymi i miejskimi ośrodkami kultury, centrami kultury w Warszawie i województwie mazowieckim, a także szkołami i przedszkolami poprzez prezentację koncertów edukacyjnych i okolicznościowych, jak również Akademią Muzyczną im. F. Chopina w Warszawie (obecnie Uniwersytetem Muzycznym F. Chopina) w zakresie koncertów studentów tej uczelni w naszej szkole.

W ciągu kilkunastu lat funkcjonowania mieliśmy okazję występować z wieloma koncertami. Oto niektóre z nich:

 • Koncerty w Miejskim Domu Kultury, Kinie Kultura, Muzeum Z. i W. Nałkowskich w Wołominie
 • Cykl koncertów w Teatrze im. K. I. Gałczyńskiego w Michałowie 2007-2008
 • Koncerty w Gdyni – w Kościele Garnizonowym Marynarki Wojennej i na Helu w 2001
 • Koncerty kolędowe w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w 2008 i na Placu Teatralnym „Wigilia z Syrenką” w 2004
 • Koncert w Warszawskim Towarzystwie Muzycznym w 2003 połączony z dyplomem naszego absolwenta
 • Koncert orkiestry i chóru w Katedrze Łowickiej w 2002
 • Koncert z Governor’s School of the Arts w 2003
 • Udział w koncercie ” Młodzi artyści młodym turystom” w Galerii Porczyńskich w Warszawie w 2003
 • Koncert kolęd dla dzieci i aktorów w Teatrze Polskim w Warszawie
 • Koncert kolęd w Kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie w 1999 nagrywany przez telewizję
 • Koncerty w Sali Widowiskowej Szpitala MSWiA w Warszawie w 2007 r.
 • Cykl koncertów STABAT MATER zakończony nagraniem płyty – Zielonka, Ząbki, Wołomin, Warszawa w 2007
 • Cykl koncertów „Oratorium na Boże Narodzenie” – Stare Babice, Błonie, Chomiczówka, Wołomin w 2008
 • Udział uczniów w cyklu koncertów „Pop Oratorium” i „Psalmy Dawida” pod batutą Tadeusza Wicherka – Gorzów Wielkopolski i Jasna Góra w 2005 i 2006 r
 • Koncerty okolicznościowe dla Związku Niewidomych, Domów Opieki Społecznej, Hospicjów na terenie powiatu i Warszawy
 • Koncerty okolicznościowe w parafiach i kościołach, a także szkołach i przedszkolach na terenie powiatu i okolic oraz Warszawy

Szkoła była również organizatorem (wraz z Muzeum im. Z i W. Nałkowskich w Wołominie) koncertów pt: „Prezentacje uczestników Międzynarodowego Konkursu im. F. Chopina ” na terenie powiatu wołomińskiego w 1995, 2000, 2005 i 2010 roku. Dzięki tym koncertom publiczność wołomińska ma niepowtarzalną okazję usłyszeć na żywo mistrzowskie wykonania utworów Chopina przez uczestników z Polski, Japonii czy Korei Płd.

Szkoła organizowała w latach 2012-2016 coroczny cykl koncertów pt. „STABAT MATER” Giovanni Batistta Pergolesi’ego. Koncerty odbyły się w okresie Wielkiego Postu w kościołach na terenie Powiatu Wołomińskiego. Wykonawcami cyklu byli: chór i zespól kameralny naszej szkoły wraz z zaproszonymi solistami i absolwentami szkoły. Koncerty objęte były Honorowym Patronatem Starosty Wołomińskiego i Burmistrzów oraz Wójtów poszczególnych gmin.