POBIERZ PLAN:

PLAN ZAJĘĆ ZBIOROWYCH NA ROK SZKOLNY 2023/24
SZKOŁA I STOPNIA

KSZTAŁCENIE SŁUCHU, RYTMIKA – mgr Renata Gregorczuk – sala nr 8
poniedziałki:
14.15 – 15.45 – kl. I dz. A (podstawy rytmiki)
15.45 – 17.15 – kl. III dz. A (podstawy rytmiki)
17.15 – 18.00 – zajęcia Orffa – zerówka muzyczna
18.00 – 18.45 – kl. II dz. B (kszł. sł.)
18.45 – 20.15 – kl. III dz. B (podstawy rytmiki)
wtorki:
14.15 – 15.00 – kl. II dz. A (kszł. sł.)
15.00 – 16.30 – kl. II dz. B (podstawy rytmiki)
16.30 – 17.15 – kl. I dz. B (kszt. sł.)
17.15 – 18.45 – kl. IV dz. A+B (kszt. sł)
18.45 – 20.15 – kl. VI dz. + IV mł. (kszł. sł.)
środy:
14.15 – 15.00 – kl. I dz. A (kszł. sł.)
15.00 – 16.30 – kl. I dz. B (podstawy rytmiki)
16.30 – 17.15 – kl. III dz. A (kszł. sł.)
17.15 – 18.00 – zajęcia Orffa – zerówka muzyczna
18.00 – 18.45 – kl. III dz. B (kszł. sł.)
18.45 – 20.15 – kl. V dz. A+B (kszł. sł)
czwartki:
14.15 – 15.45 – kl. II dz. A (podstawy rytmiki)

KSZTAŁCENIE SŁUCHU – mgr Anna Waszczeniuk – sala nr 5
wtorki:
15.00 – 16.30 – kl. I mł.
16.30 – 18.00 – kl. II mł.
18.00 – 19.30 – kl. III mł.

AUDYCJE MUZYCZNE / WIEDZA O MUZYCE – mgr Agnieszka Maślanka – sala nr 5
poniedziałki:
16.15 – 17.00 – kl. II mł. wiedza o muzyce
17.00 – 17.45 – kl. IV dz. wiedza o muzyce
środy:
16.30 – 17.15 – kl. III mł. audycje muzyczne
17.15 – 18.00 – kl. VI dz. audycje muzyczne
18.00 – 18.45 – kl. V dz. audycje muzyczne

CHÓR SZKOLNY (od kl. IV dz i od kl. I mł.) – mgr Agnieszka Maślanka – aula nr 19
poniedziałki: 17.45 – 19.15

ORKIESTRA (od kl. IV dz) – prof. dr hab. Szymon Kawalla – aula nr 19
soboty:
8.00 – 8.45 – próba sekcji instrumentów dętych i perkusji
8.45 – 10.15 – próba całej orkiestry
10.15 – 11.00 – próba sekcji instrumentów smyczkowych

ZAJĘCIA ORFFA / ZERÓWKA MUZYCZNA PRZYGOTOWUJĄCA DO SZKOŁY MUZYCZNEJ – mgr Renata Gregorczuk – sala nr 8:
poniedziałki i środy: 17.15 – 18.00

OBJAŚNIENIA:
kl. I dz. A lub B – klasy pierwsze „dziecięce” – grupa A lub B do wyboru ( dla dzieci rozpoczynających naukę w cyklu 6 letnim)
kl. I mł. – klasa pierwsza „młodzieżowa” ( dla dzieci rozpoczynających naukę w cyklu 4 letnim)
Zajęcia indywidualne z instrumentu głównego i fortepianu dodatkowego ustala uczeń ( rodzice) osobiście z nauczycielem prowadzącym – w dniu rozpoczęcia roku szkolnego


PLAN ZAJĘĆ ZBIOROWYCH NA ROK SZKOLNY 2023/24
SZKOŁA II STOPNIA

KSZTAŁCENIE SŁUCHU – dr Małgorzata Waszak – sala nr 12
czwartki:
15.30 – 17.00 – kl. II
17.00 – 18.30 – kl. III
18.30 – 20.00 – kl. V + kl. VI

HISTORIA MUZYKI, LITERATURA MUZYCZNA, NAUKA O MUZYCE, KSZTAŁCENIE SŁUCHU – mgr Dariusz Waszak
poniedziałki:
16.15 – 17.45 – kl. IV kształcenie słuchu – sala nr 12
17.45 – 19.15 – kl. IV historia muzyki – sala nr 5
czwartki – SALA nr 5:
16.15 – 17.00 – kl. I instr. – nauka o muzyce
17.00 – 17.45 – kl. II – literatura muzyczna
17.45 – 18.30 – kl. IV – literatura muzyczna
18.30 – 20.00 – kl. III – historia muzyki

HARMONIA, FORMY MUZYCZNE, ZASADY MUZYKI Z EL. EDYCJI NUT – dr hab. Sławomir Zamuszko
poniedziałki – SALA nr 12:
17.45  – 19.15 – kl. I instr. – kształcenie słuchu
19.15  – 20.45 – kl. IV formy muzyczne
czwartki – SALA nr 8:
17.45 – 18.30 – kl. II zasady muzyki z elementami edycji nut
18.30 – 20.00 – kl. IV harmonia
20.00 – 20.45 – kl. III harmonia

HARMONIA,  ZASADY MUZYKI Z EL. EDYCJI NUT, KSZTAŁCENIE SŁUCHU – mgr Maria Bastian – sala nr 12
soboty:
8.45 – 10.15 – kl. I wokalna – kształcenie słuchu
10.15 – 11.00 – kl. I wokalna – zasady muzyki z elementami edycji nut
11.00 – 11.45 – kl. I instr. – zasady muzyki z elementami edycji nut
11.45 – 13.15 – kl. V harmonia

ZESPÓŁ KAMERALNY ( dla kl. II – specj. instrumentalistyka) – mgr Agnieszka Maślanka – sala nr 19
poniedziałki: 19.15 – 20.45

ZESPÓŁ WOKALNY (dla specj. wokalistyka – od klasy I) – mgr Agnieszka Maślanka – sala nr 5
środy: 18.45 – 20.15

DYKCJA I RECYTACJA (dla specj. wokalistyka – od klasy I) – mgr Paulina Marszał – Zych – sala nr 2
do ustalenia we wrześniu

CHÓR SZKOLNY – mgr Agnieszka Maślanka – sala nr 19
poniedziałki: 17.45 – 19.15

ORKIESTRA – prof. dr hab. Szymon Kawalla – aula nr 19
soboty:
8.00 – 8.45 – próba sekcji instrumentów dętych i perkusji
8.45 – 10.15 – próba całej orkiestry
10.15 – 11.00 – próba sekcji instrumentów smyczkowych