Witamy na naszej stronie

Istniejemy od 1995 roku.

Prywatna Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego została założona przez mgra sztuki Pawła Rozbickiego w 1995r.
Jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej, które zostały nadane przez Ministra Kultury Rzeczypospolitej w roku 1997 dla szkoły I stopnia, a w roku 2003 dla szkoły II stopnia.
1997 r. została uhonorowana I Nagrodą w Konkursie na „Najwartościowsze Wydarzenie Roku” w Wołominie.
W dniu 25 kwietnia 2012 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Szkoła została odznaczona medalem „ZASŁUŻONY DLA WOŁOMINA”.

NASZA SZKOŁA ODZNACZONA MEDALEM „ZASŁUŻONY DLA WOŁOMINA”

UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ nr XV-33/2012 W WOŁOMINIE Z DNIA 25 KWIETNIA 2012 ROKU NASZA SZKOŁA „ZA WYBITNE DOKONANIA NA PŁASZCZYŹNIE ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ DLA GMINY WOŁOMIN I JEJ MIESZKAŃCÓW” ZOSTAŁA ODZNACZONA MEDALEM ” ZASŁUŻONY DLA WOŁOMINA”.
MEDAL PANU DYREKTOROWI PAWŁOWI ROZBICKIEMU UROCZYŚCIE WRĘCZYŁ PAN RYSZARD MADZIAR BURMISTRZ MIASTA I GMINY WOŁOMIN W RAMACH OBCHODÓW „DNI WOŁOMINA 2012”. .UROCZYSTOŚĆ ODBYŁA SIĘ 16 MAJA 2012 r. W SALI KONCERTOWEJ MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W WOŁOMINIE.

Prywatna Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Wołominie jest szkołą zawodową przygotowującą do zawodu muzyka instrumentalisty i wokalisty.
Celem edukacji jest wprowadzenie uzdolnionych muzycznie dzieci w świat muzyki, a w przyszłości wychowanie muzyka instrumentalisty i wokalisty.
„Muzyka jest wyższym objawieniem niż wszelka mądrość i jakakolwiek filozofia.” Ludwig van Beethoven
„”Posługujemy się dźwiękami, aby tworzyć muzykę, tak jak posługujemy się słowami, aby tworzyć język.” Fryderyk Chopin