CZESNE/OPŁATY

Wpisowe – jednorazowa opłata przy zapisie: 300 zł


SZKOŁA I STOPNIA

cykl 6-letni (dziecięcy):

opłata roczna 6300 zł (12 miesięcy x 525 zł, lub 10 m-cy x 630 zł)

cykl 4-letni (młodzieżowy):

opłata roczna 7560 zł (12 miesięcy x 630 zł, lub 10 m-cy x 756 zł)


SZKOŁA II STOPNIA

specjalność instrumentalna:

opłata roczna 8280 zł (12 miesięcy x 690 zł, lub 10 m-cy x 828 zł)

specjalność wokalna:

opłata roczna 9000 zł (12 miesięcy x 750 zł, lub 10 mcy x 900 zł)


Zajęcia umuzykalniające wg idei C. Orffa (zerówka muzyczna)

200 zł miesięcznie


wypożyczenie instrumentu szkolnego: 40 zł miesięcznie (*dla uczniów szkoły)


ZNIŻKI:

5% z Kartą Dużej Rodziny

5% przy wniesieniu płatności za cały rok z góry

*zniżki się sumują – czyli można uzyskać razem 10% zniżki


opłaty za konsultacje/lekcje dodatkowe

z instrumentu:

45 min – 90 zł

30 min – 70 zł

ze śpiewu solowego:

45 min – 100 zł


Wszystkie opłaty należy uiścić do 10-tego dnia każdego miesiąca na konto bankowe szkoły lub gotówką w kasie szkoły.

UWAGA NOWE NUMERY KONT! od 1.09.2023!

NR KONTA BANKOWEGO SZKOŁY – dla wpłat czesnego SZKOŁY I STOPNIA:

BANK SANTANDER

76 1090 1014 0000 0001 5416 8328

NR KONTA BANKOWEGO SZKOŁY – dla wpłat czesnego SZKOŁY II STOPNIA:

BANK SANTANDER

20 1090 1014 0000 0001 5451 0388