CZESNE/OPŁATY

Wpisowe – jednorazowa opłata przy zapisie: 300 zł


SZKOŁA I STOPNIA

cykl 6-letni (dziecięcy):

opłata roczna 6000 zł (12 miesięcy x 500 zł, lub 10 m-cy x 600 zł)

cykl 4-letni (młodzieżowy):

opłata roczna 7200 zł (12 miesięcy x 600 zł, lub 10 m-cy x 720 zł)


SZKOŁA II STOPNIA

specjalność instrumentalna:

opłata roczna 7920 zł (12 miesięcy x 660 zł, lub 10 m-cy x 792 zł)

specjalność wokalna:

opłata roczna 8640 zł (12 miesięcy x 720 zł, lub 10 mcy x 864 zł)


Zajęcia umuzykalniające wg idei C. Orffa (zerówka muzyczna)

180 zł miesięcznie


wypożyczenie instrumentu szkolnego: 30 zł miesięcznie (*dla uczniów szkoły)


ZNIŻKI:

5% z Kartą Dużej Rodziny

5% przy wniesieniu płatności za cały rok z góry

*zniżki się sumują – czyli można uzyskać razem 10% zniżki


opłaty za konsultacje/lekcje dodatkowe

z instrumentu:

45 min – 80 zł

30 min – 60 zł

ze śpiewu solowego:

45 min – 90 zł


Wszystkie opłaty należy uiścić do 10-tego dnia każdego miesiąca na konto bankowe szkoły lub gotówką w kasie szkoły.

UWAGA NOWE NUMERY KONT!

NR KONTA BANKOWEGO SZKOŁY – dla wpłat czesnego SZKOŁY I STOPNIA:

BANK PKO BP SA IV oddział Wołomin, ul. Mieszka I 1

85 1020 1042 0000 8802 0512 6760

NR KONTA BANKOWEGO SZKOŁY – dla wpłat czesnego SZKOŁY II STOPNIA:

BANK PKO BP SA IV oddział Wołomin, ul. Mieszka I 1

33 1020 1042 0000 8102 0512 6778