CZESNE/OPŁATY

Wpisowe – jednorazowa opłata przy zapisie: 350 zł


SZKOŁA I STOPNIA

cykl 6-letni (dziecięcy):

kl. I – III – opłata roczna 6900 zł (12 miesięcy x 575 zł, lub 10 m-cy x 690 zł)

kl. IV – VI – opłata roczna 7200 zł (12 miesięcy x 600 zł, lub 10 m-cy x 720 zł)

cykl 4-letni (młodzieżowy):

opłata roczna 8280zł (12 miesięcy x 690 zł, lub 10 m-cy x 828 zł)


SZKOŁA II STOPNIA

specjalność instrumentalna:

opłata roczna 9000 zł (12 miesięcy x 750 zł, lub 10 m-cy x 900 zł)

specjalność wokalna:

opłata roczna 9480 zł (12 miesięcy x 790 zł, lub 10 mcy x 948 zł)


Zajęcia umuzykalniające wg idei C. Orffa (zerówka muzyczna)

250 zł miesięcznie (opłata stała IX-VI)


wypożyczenie instrumentu szkolnego: 40 zł miesięcznie (*dla uczniów szkoły)


ZNIŻKI:

5% z Kartą Dużej Rodziny

5% przy wniesieniu płatności za cały rok z góry

*zniżki się sumują – czyli można uzyskać razem 10% zniżki


opłaty za konsultacje/lekcje dodatkowe

z instrumentu:

45 min – 100 zł

30 min – 80 zł

ze śpiewu solowego:

45 min – 120 zł


Wszystkie opłaty należy uiścić do 10-tego dnia każdego miesiąca na konto bankowe szkoły lub gotówką w kasie szkoły.

UWAGA NOWE NUMERY KONT! od 1.09.2023!

NR KONTA BANKOWEGO SZKOŁY – dla wpłat czesnego SZKOŁY I STOPNIA:

BANK SANTANDER

76 1090 1014 0000 0001 5416 8328

NR KONTA BANKOWEGO SZKOŁY – dla wpłat czesnego SZKOŁY II STOPNIA:

BANK SANTANDER

20 1090 1014 0000 0001 5451 0388