SZKOLNY PLAN NAUCZANIA

szkoła I stopnia

cykl kształcenia: 6 -letni

(w ujęciu tygodniowym)

Klasa I:

 • instrument główny 2 x 30 min
 • kształcenie słuchu 2 godz lekcyjne
 • rytmika 1 godz. lekcyjna

Klasa II:

 • instrument główny 2 x 30 min.
 • kształcenie słuchu 2 godz. lekcyjne
 • rytmika 1 godz. lekcyjne

Klasa III:

 • instrument główny 2 x 30 min.
 • rytmika 1 godz. lekcyjna
 • kształcenie słuchu 2 godz.lekcyjne

Klasa IV:

 • instrument główny 2 godz. lekcyjne
 • kształcenie słuchu 2 godz. lekcyjne
 • audycje muzyczne 1 godz. lekcyjna
 • chór lub orkiestra 2 godz. lekcyjne

Klasa V:

 • instrument główny 2 godz. lekcyjne
 • fortepian dodatkowy (nie dot. klasy fortepianu gł.) 30 min.
 • kształcenie słuchu 2 godz. lekcyjne
 • audycje muzyczne 1 godz. lekcyjne
 • chór lub orkiestra 2 godz. lekcyjne

Klasa VI:

 • instrument główny 2 godz.lekcyjne
 • fortepian dodatkowy ( nie dotyczy klasy fortepianu głównego ) 30 min.
 • kształcenie słuchu 2 godz. lekcyjne
 • audycje muzyczne 1 godz. lekcyjna
 • chór lub orkiestra 2 godz. lekcyjne

Akompaniament – realizowany średnio w wymiarze 15 minut tygodniowo na 1 ucznia, rozliczany semestralnie, nie podlega ocenianiu ( nie dotyczy klas: fortepianu i gitary)

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA

szkoła I stopnia

cykl kształcenia: 4 -letni

(w ujęciu tygodniowym)

Klasa I:

 • instrument główny 2 godz. lekcyjne
 • kształcenie słuchu 2 godz. lekcyjne
 • audycje muzyczne 1 godz. lekcyjna
 • chór 2 godz. lekcyjne

Klasa II :

 • instrument główny 2 godz. lekcyjne
 • kształcenie słuchu 2 godz. lekcyjne
 • audycje muzyczne 1 godz. lekcyjna
 • chór lub orkiestra 2 godz. lekcyjne

Klasa III:

 • instrument główny 2 godz. lekcyjne
 • fortepian dodatkowy ( nie dotyczy klasy fortepianu gł. ) 30 min.
 • kształcenie słuchu 2 godz. lekcyjne
 • audycje muzyczne 1 godz. lekcyjna
 • chór lub orkiestra 2 godz. lekcyjne

Klasa IV:

 • instrument główny 2 godz. lekcyjne
 • kształcenie słuchu 2 godz. lekcyjne
 • fortepian dodatkowy ( nie dot. klas fortepianu głównego ) 30 min.
 • chór lub orkiestra 2 godz. Lekcyjne

Akompaniament – realizowany średnio w wymiarze 15 minut tygodniowo na 1 ucznia, rozliczany semestralnie, nie podlega ocenianiu ( nie dotyczy klas: fortepianu i gitary)

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA

szkoła II stopnia

cykl kształcenia: 6 -letni

specj. instrumentalistyka

(w ujęciu tygodniowym)

Klasa I :

 • instrument główny 2 godz. lekcyjne
 • kształcenie słuchu 2 godz. lekcyjne
 • zasady muzyki z elem. edycji nut 1 godz. lekcyjna
 • literatura muzyczna 1 godz. lekcyjne
 • fortepian obowiązkowy 30 min.
 • chór lub orkiestra 2 godz. lekcyjne
 • zespół kameralny 2 godz. lekcyjne

Klasa II :

 • instrument główny 2 godz.lekcyjne
 • kształcenie słuchu 2 godz. lekcyjne
 • zasady muzyki z elem. edycji nut 1 godz lekcyjna
 • literatura muzyczna 1 godz. lekcyjne
 • fortepian obowiązkowy 30 min.
 • chór lub orkiestra 2 godz. lekcyjne
 • zespół kameralny 2 godz. lekcyjne

Klasa III :

 • instrument główny 2 godz. lekcyjne
 • fortepian obowiązkowy 30 min.
 • kształcenie słuchu 2 godz. lekcyjne
 • harmonia 2 godz. lekcyjne
 • historia muzyki 2 godz. lekcyjne
 • formy muzyczne 2 godz. lekcyjne
 • chór lub orkiestra 2godz. lekcyjne

Klasa IV :

 • instrument główny 2 godz. lekcyjne
 • fortepian obowiązkowy 30 min.
 • kształcenie słuchu 2 godz. lekcyjne
 • harmonia 2 godz. lekcyjne
 • historia muzyki 2 godz. lekcyjne
 • chór lub orkiestra 2 godz lekcyjne
 • formy muzyczne 2 godz. lekcyjne

Klasa V :

 • instrument główny 2 godz. lekcyjne
 • fortepian obowiązkowy 30 min.
 • kształcenie słuchu 2 godz. lekcyjne
 • harmonia 2 godz. lekcyjne
 • historia muzyki 2 godz. lekcyjne
 • orkiestra lub chór 2 godz. lekcyjne

Klasa VI:

 • instrument główny 3 godz. lekcyjne
 • kształcenie słuchu 2 godz. lekcyjne
 • historia muzyki 2 godz. lekcyjne

Akompaniament realizowany jest w wymiarze średnio 30 minut w przeliczeniu na 1 ucznia, w klasie VI – do 2 godzin tygodniowo w przeliczeniu na 1 ucznia. ( nie dotyczy klas fortepianu i gitary ). Nie podlega ocenianiu.

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA

szkoła II stopnia

cykl kształcenia: 4 -letni

specj. wokalistyka

(w ujęciu tygodniowym)

Klasa I :

 • przedmiot główny- śpiew 2 godz. lekcyjne
 • kształcenie słuchu 2 godz. lekcyjne
 • zasady muzyki z elem. edycji nut 1 godz. lekcyjna
 • historia muzyki 2 godz. lekcyjne
 • fortepian dla wokalistów 2 godz. lekcyjne

Klasa II :

 • przedmiot główny- śpiew 2 godz. lekcyjne
 • kształcenie słuchu 2 godz. lekcyjne
 • zasady muzyki z elem. edycji nut 1 godz. lekcyjna
 • historia muzyki 2 godz. lekcyjne
 • fortepian dla wokalistów 2 godz. lekcyjne
 • harmonia 2 godz. lekcyjne
 • dykcja i recytacja 1 godz. lekcyjna
 • zespół wokalny 2 godz. lekcyjne
 • chór 2 godz. lekcyjne

Klasa III :

 • przedmiot główny – śpiew 2 godz. lekcyjne
 • fortepian dla wokalistów 2 godz. lekcyjne
 • kształcenie słuchu 2 godz. lekcyjne
 • harmonia 2 godz. lekcyjne
 • chór 2 godz. lekcyjne
 • zespół wokalny 2 godz lekcyjne
 • historia muzyki 2 godz. lekcyjne
 • formy muzyczne 2 godz. lekcyjne
 • dykcja i recytacja 1 godz. lekcyjna

Klasa IV:

 • przedmiot główny – śpiew 3 godz. lekcyjne
 • kształcenie słuchu 2 godz. lekcyjne
 • historia muzyki 2 godz. lekcyjne
 • formy muzyczne 2 godz. lekcyjne
 • dykcja i recytacja 1 godz. lekcyjna
 • chór 2 godz. lekcyjne
 • zespół wokalny 2 godz. lekcyjne
 • harmonia 2 godz. lekcyjne

Akompaniament realizowany jest w wymiarze średnio 2 godzin na 1 ucznia tygodniowo, rozliczany semestralnie, nie podlega ocenianiu.