Przyjmowanie kandydatów do szkoły I stopnia:

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na spotkania kwalifikacyjne (przesłuchania).
Spotkania te mają na celu stwierdzenie stopnia muzykalności dziecka.
(sprawdzamy słuch muzyczny, poczucie rytmu, dyspozycje głosowe oraz pamięć muzyczną), przy czym wszystkie te ćwiczenia odbywają się na zasadzie testów melodycznych i rytmicznych.
Prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty telefonicznie.
Wskazane jest, żeby dziecko miało przygotowane zaśpiewanie wyuczonej piosenki bez akompaniamentu.

Przyjmowanie kandydatów do szkoły II stopnia – wydział instrumentalny:

Odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego, który obejmuje: część praktyczną (wykonanie utworów przygotowanych przez kandydata) i część teoretyczną (egzamin z kształcenia słuchu).

Przyjmowanie kandydatów do szkoły II stopnia – wydział wokalny:

Wykonanie utworów przygotowanych przez kandydata + zaświadczenie od lekarza foniatry o braku przeciwwskazań do kształcenia na tym kierunku.


Regulamin rekrutacji