Kadra pedagogiczna Szkoły to nauczyciele o wysokich kwalifikacjach uczący równolegle w szkołach państwowych, pedagodzy akademiccy z tytułami naukowymi profesora zwyczajnego i doktora oraz czynni grający muzycy

Newsletter

Program nauczania

Przedmioty obowiązujące w szkole I stopnia
- dział dziecięcy -

klasa I:

 • instrument główny 2 x 30 min.
 • rytmika z elementami kształcenia słuchu  2 godz lekcyjne (nowa podstawa programowa, weszła w życie dn 1.09.2014)
 • zespół rytmiczny 1 godz. lekcyjna                                ( nowa podstawa programowa, weszła w życie dn.1.09.2014)

klasa II:

 • instrument główny 2 x 30 min.
 • kształcenie słuchu 2 godz.
 • rytmika 1 godz.

Klasa III:

 • instrument główny 2 x 30 min.
 • rytmika 1 godz.
 • kształcenie słuchu 2 godz.
 • chór 2 godz.

Klasa IV:

 • instrument główny 2 godz.
 • kształcenie słuchu 2 godz.
 • audycje muzyczne 1 godz.
 • chór lub orkiestra 2 godz.

Klasa V:

 • instrument główny 2 godz.
 • fortepian dodatkowy (nie dot. klasy fortepianu gł.) 30 min.
 • kształcenie słuchu 2 godz.
 • audycje muzyczne 1 godz.
 • chór lub orkiestra  2 godz.

Klasa VI:

 • instrument główny 2 godz.
 • fortepian dodatkowy (nie dotyczy klasy fortepianu głównego)
  30 min.
 • kształcenie słuchu 2 godz.
 • audycje muzyczne 1 godz.
 • chór lub orkiestra  2 godz.

Przedmioty obowiązujące w szkole I stopnia
- dział młodzieżowy -

Klasa I:

 • instrument główny 2 godz.
 • podstawy kształcenia słuchu 2 godz.
 • audycje muzyczne 1 godz.
 • zespół (wokalny)   2 godz.

Klasa II:

 • instrument główny 2 godz.
 • kształcenie słuchu 2 godz.
 • audycje muzyczne 1 godz.
 • chór lub orkiestra  2 godz.

Klasa III:

 • instrument główny 2 godz.
 • fortepian dodatkowy ( nie dotyczy klasy fortepianu gł. ) 30 min.
 • kształcenie słuchu 2 godz.
 • audycje muzyczne 1 godz.
 • chór lub orkiestra   2 godz.

Klasa IV:

 • instrument główny 2 godz.
 • kształcenie słuchu 2 godz.
 • fortepian dodatkowy (nie dot. klas fortepianu głównego) 30 min.
 • chór lub orkiestra   2 godz.

Przedmioty obowiązujące w szkole II stopnia
- wydział instrumentalny -

Klasa I:

 • instrument główny 2 godz.
 • kształcenie słuchu 2 godz.
 • zasady muzyki 1 godz.
 • historia muzyki z literaturą 3 godz.
 • fortepian dodatkowy 30 min.
 • chór lub orkiestra 2 godz.
 • zespół kameralny 2 godz.

Klasa II:

 • instrument główny 2 godz.
 • kształcenie słuchu 2 godz.
 • zasady muzyki 1 godz - egzamin końcowy
 • historia muzyki z lit. 3 godz.
 • fortepian dodatkowy 30 min.
 • chór lub orkiestra 2 godz.
 • zespół kameralny 2 godz.

Klasa III:

 • instrument główny 2 godz.
 • fortepian dodatkowy 30 min.
 • kształcenie słuchu 2 godz.
 • harmonia 2 godz.
 • historia muzyki z liter. 3 godz.
 • formy muzyczne 2 godz.
 • chór lub orkiestra 2godz.

Klasa IV:

 • instrument główny 2 godz.
 • fortepian dodatkowy 30 min.
 • kształcenie słuchu 2 godz.
 • harmonia 2 godz.
 • historia muzyki z literat. 3 godz.
 • chór lub orkiestra 2 godz
 • formy muzyczne 2 godz. - egz. końcowy
 • nauka akompaniamentu (tylko dla fortepianu głównego)
  1 godz.

Klasa V:

 • instrument główny 2 godz.
 • fortepian dodatkowy 30 min.- egzamin końcowy
 • kształcenie słuchu 2 godz.
 • harmonia 2 godz. - egzamin końcowy
 • nauka akompaniamentu (tylko dla fortepianu głównego)
  1 godz.
 • orkiestra lub chór 2 godz.

Klasa VI:

 • instrument główny 3 godz.
 • kształcenie słuchu 2 godz.
 • literatura muzyczna 1 godz
 • orkiestra lub chór 2 godz

Przedmioty obowiązujące w szkole II stopnia
- wydział wokalny -

klasa I:

 • przedmiot główny- śpiew 2 godz.
 • kształcenie słuchu 2 godz.
 • zasady muzyki 1 godz.
 • historia muzyki z liter. 3 godz.
 • fortepian dodatkowy 2 godz.
 • czytanie nut głosem 1 godz.
 • rytmika 2 godz.
 • dykcja i recytacja 1 godz.

Klasa II:

 • przedmiot główny- śpiew 2 godz.
 • kształcenie słuchu 2 godz.
 • zasady muzyki 1 godz.
 • historia muzyki z liter. 3 godz.
 • fortepian dodatkowy 2 godz.
 • rytmika 2 godz.
 • czytanie nut głosem 1 godz.
 • dykcja i recytacja 1 godz.
 • zespół wokalny 2 godz.
 • chór 2 godz.

Klasa III:

 • przedmiot główny - śpiew 2 godz.
 • fortepian dodatkowy 2 godz. - egz. końcowy
 • kształcenie słuchu 2 godz.
 • harmonia 2 godz.
 • chór  2 godz.
 • zespół wokalny 2 godz.
 • historia muzyki z liter. 3 godz.
 • formy muzyczne 2 godz.
 • zasady muzyki 1 godz.- egz. końcowy
 • czytanie nut głosem 2 godz.
 • dykcja i recytacja 1 godz.

Klasa IV:

 • przedmiot główny - śpiew 3 godz.
 • kształcenie słuchu 2 godz.
 • historia muzyki z liter. 3 godz. - egz. końcowy
 • formy muzyczne 2 godz. - egz. końcowy
 • dykcja i recytacja 1 godz.
 • chór 2 godz.
 • zespół wokalny 2 godz.
 • harmonia 2 godz. - egz. końcowy
Odsłon : 55830