Kadra pedagogiczna Szkoły to nauczyciele o wysokich kwalifikacjach uczący równolegle w szkołach państwowych, pedagodzy akademiccy z tytułami naukowymi profesora zwyczajnego i doktora oraz czynni grający muzycy

Newsletter

Program nauczania

Przedmioty obowiązujące w szkole I stopnia
- cykl 6-letni -

klasa I:

 • instrument główny 2 x 30 min.
 • kształcenie słuchu 2 godz.
 • rytmika  1 godz.

klasa II:

 • instrument główny 2 x 30 min.
 • kształcenie słuchu 2 godz.
 • rytmika 1 godz.

Klasa III:

 • instrument główny 2 x 30 min.
 • rytmika 1 godz.
 • kształcenie słuchu 2 godz.
 • chór 2 godz.

Klasa IV:

 • instrument główny 2 godz.
 • kształcenie słuchu 2 godz.
 • audycje muzyczne 1 godz.
 • chór lub orkiestra 2 godz.

Klasa V:

 • instrument główny 2 godz.
 • fortepian dodatkowy (nie dot. klasy fortepianu gł.) 30 min.
 • kształcenie słuchu 2 godz.
 • audycje muzyczne 1 godz.
 • chór lub orkiestra  2 godz.

Klasa VI:

 • instrument główny 2 godz.
 • fortepian dodatkowy (nie dotyczy klasy fortepianu głównego)
  30 min.
 • kształcenie słuchu 2 godz.
 • audycje muzyczne 1 godz.
 • chór lub orkiestra  2 godz.

Przedmioty obowiązujące w szkole I stopnia
- cykl 4 - letni -

Klasa I:

 • instrument główny 2 godz.
 • podstawy kształcenia słuchu 2 godz.
 • audycje muzyczne 1 godz.
 • zespół (wokalny)   2 godz.

Klasa II:

 • instrument główny 2 godz.
 • kształcenie słuchu 2 godz.
 • audycje muzyczne 1 godz.
 • chór lub orkiestra  2 godz.

Klasa III:

 • instrument główny 2 godz.
 • fortepian dodatkowy ( nie dotyczy klasy fortepianu gł. ) 30 min.
 • kształcenie słuchu 2 godz.
 • audycje muzyczne 1 godz.
 • chór lub orkiestra   2 godz.

Klasa IV:

 • instrument główny 2 godz.
 • kształcenie słuchu 2 godz.
 • fortepian dodatkowy (nie dot. klas fortepianu głównego) 30 min.
 • chór lub orkiestra   2 godz.

PRZEDMIOTY OBOWIĄZUJĄCE w SZKOLE I STOPNIA

cykl  6- letni

( wg nowej podstawy programowej obowiązującej od 1.09.2014)

 

 

KLASA I:

instrument główny 2 x 30 min

rytmika z kształceniem słuchu 2 x 45 min

zespół rytmiczny 1 x 45 min

 

KLASA II:

instrument główny 2 x 30 min

rytmika z kształceniem słuchu 2 x 45 min

zespół rytmiczny 1 x 45 min

 

KLASA III:

instrument główny 2 x 30 min

rytmika z kształceniem słuchu 2 x 45min

zespół rytmiczny 1 x 45 min

 

KLASA IV: Wybór działu - instrumentalny lub muzykowania zespołowego

 

Dział instrumentalny – klasa IV :

instrument główny 2 x 30 min

zespół instrumentalny 1 x 30 min

kształcenie słuchu z aud.muz. 2 x 45 min

chór lub orkiestra 2 x 45 min

audycje muzyczne 1 x 45 min

Dział muzykowania zespołowego – klasa IV:

instrument główny 1 x 30 min

zespół instrumentalny 2 x 30 min

kształcenie słuchu z aud.muz. 2 x 45 min

chór lub orkiestra 2 x 45 min

audycje muzyczne 1 x 45 min

 

Dział instrumentalny – klasa V:

instrument główny 1x 45 min +1 x 30 min

zespół instrumentalny 1 x 30 min

zajęcia indywidualne (fortepian dod.) 1 x 30 min

kształcenie słuchu z aud. muz. 2 x 45 min

chór lub orkiestra 2 x 45 min

audycje muzyczne 1 x 45 min

Dział muzykowania zespołowego – klasa V:

instrument główny 1 x 30 min

zespół instrumentalny 1 x 45 min +1 x 30 min

zajęcia indywidualne ( fortepian dod.) 1 x 30 min

kształcenie słuchu z aud. Muz. 2 x 45min

chór lub orkiestra 2 x 45 min

audycje muzyczne 1 x 45 min

 

Dział instrumentalny – klasa VI:

instrument główny 2 x 45 min

Zespół instrumentalny 1 x 30 min

zajęcia indywidualne ( fortepian dod.) 1 x 30 min

kształcenie słuchu z aud. muz. 2 x 45 min

chór lub orkiestra 2 x 45 min

audycje muzyczne 1 x 45 min

Dział muzykowania zespołowego – klasa VI:

instrument główny 1 x 30 min

zespól instrumentalny 2 x 45 min

zajęcia indywidualne ( fortepian dod.)1 x 30 min

kształcenie słuchu z aud. muz. 2 x 45min

chór lub orkiestra 2 x 45 min

audycje muzyczne 1 x 45 min

PRZEDMIOTY OBOWIĄZUJĄCE w SZKOLE I STOPNIA

cykl  4- letni

( wg nowej podstawy programowej obowiązującej od 1.09.2014)

 

 

 

KLASA I:

instrument główny 2 x 45 min

podstawy kształcenia słuchu 2 x 45 min

zespół ( wokalny) 1 x 45 min

audycje muzyczne 1 x 45 min

 

KLASA II:

instrument główny 2 x 45 min

kształcenie słuchu z aud. Muz. 2 x45 min

zespół ( wokalny) 1 x 45 min

audycje muzyczne 1 x 45 min

 

KLASA III – dział instrumentalny :

instrument główny 2 x 45 min

zespół instrumentalny 1 x 30 min

zajęcia indywidualne ( fortepian dod.) 1 x 30 min

kształcenie słuchu z aud.muz. 2 x 45 min

chór lub orkiestra 2 x 45 min

 

KLASA IV:

instrument główny 2 x 45 min

zespół instrumentalny 1 x 30 min

zajęcia indywidualne ( fortepian dod.) 1 x 30 min

kształcenie słuchu z aud. Muz. 2 x 45 min

chór lub orkiestra 2 x 45 min

 

Przedmioty obowiązujące w szkole II stopnia
- cykl kształcenia 6 -letni - specj.  instrumentalista

Klasa I:

 • instrument główny 2 godz.
 • kształcenie słuchu 2 godz.
 • zasady muzyki 1 godz.
 • historia muzyki z literaturą 3 godz.
 • fortepian dodatkowy 30 min.
 • chór lub orkiestra 2 godz.
 • zespół kameralny 2 godz.

Klasa II:

 • instrument główny 2 godz.
 • kształcenie słuchu 2 godz.
 • zasady muzyki 1 godz
 • historia muzyki z lit.muz. 3 godz.
 • fortepian dodatkowy 30 min.
 • chór lub orkiestra 2 godz.
 • zespół kameralny 2 godz.

Klasa III:

 • instrument główny 2 godz.
 • fortepian dodatkowy 30 min.
 • kształcenie słuchu 2 godz.
 • harmonia 2 godz.
 • historia muzyki z liter. muz. 3 godz.
 • formy muzyczne 2 godz.
 • chór lub orkiestra 2 godz.

Klasa IV:

 • instrument główny 2 godz.
 • fortepian dodatkowy 30 min.
 • kształcenie słuchu 2 godz.
 • harmonia 2 godz.
 • historia muzyki z literat. muz. 3 godz.
 • chór lub orkiestra 2 godz
 • formy muzyczne 2 godz.
 • nauka akompaniamentu (tylko dla fortepianu głównego)
  1 godz.

Klasa V:

 • instrument główny 2 godz.
 • fortepian dodatkowy 30 min.
 • kształcenie słuchu 2 godz.
 • harmonia 2 godz. -
 • nauka akompaniamentu (tylko dla fortepianu głównego)
  1 godz.
 • orkiestra lub chór 2 godz.

Klasa VI:

 • instrument główny 3 godz.
 • kształcenie słuchu 2 godz.
 • literatura muzyczna 1 godz
 • orkiestra lub chór 2 godz

Przedmioty obowiązujące w szkole II stopnia
-cykl kształcenia 4 letni - specj.  wokalista

klasa I:

 • przedmiot główny- śpiew 2 godz.
 • kształcenie słuchu 2 godz.
 • zasady muzyki 1 godz.
 • historia muzyki z liter. muz.3 godz.
 • fortepian dodatkowy 2 godz.
 • czytanie nut głosem 1 godz.
 • rytmika 2 godz.
 • dykcja i recytacja 1 godz.

Klasa II:

 • przedmiot główny- śpiew 2 godz.
 • kształcenie słuchu 2 godz.
 • zasady muzyki 1 godz.
 • historia muzyki z liter. muz. 3 godz.
 • fortepian dodatkowy 2 godz.
 • rytmika 2 godz.
 • czytanie nut głosem 1 godz.
 • dykcja i recytacja 1 godz.
 • zespół wokalny 2 godz.
 • chór 2 godz.

Klasa III:

 • przedmiot główny - śpiew 2 godz.
 • fortepian dodatkowy 2 godz.
 • kształcenie słuchu 2 godz.
 • harmonia 2 godz.
 • chór  2 godz.
 • zespół wokalny 2 godz.
 • historia muzyki z liter. 3 godz.
 • formy muzyczne 2 godz.
 • zasady muzyki 1 godz.
 • czytanie nut głosem 2 godz.
 • dykcja i recytacja 1 godz.

Klasa IV:

 • przedmiot główny - śpiew 3 godz.
 • kształcenie słuchu 2 godz.
 • historia muzyki z liter. 3 godz.
 • formy muzyczne 2 godz.
 • dykcja i recytacja 1 godz.
 • chór 2 godz.
 • zespół wokalny 2 godz.
 • harmonia 2 godz.

 

PRZEDMIOTY OBOWIĄZUJĄCE w SZKOLE II STOPNIA

cykl 6-letni - specj. instrumentalista

( wg nowej podstawy programowej obowiązującej od 1.09.2014)

 

 

KLASA I:

instrument główny 2 x 45 min

fortepian dodatkowy 1 x 30 min

chór lub orkiestra 2 x 45 min

kształcenie słuchu 2 x 45 min

zasady muzyki z elem. edycji nut 1 x 45 min

historia muz. z lit. muz. 3 x 45 min

 

KLASA II:

instrument główny 2 x 45 min

fortepian dodatkowy 1 x 30 min

chór lub orkiestra 2 x 45 min

kształcenie słuchu 2 x 45 min

zasady muzyki z elem. edycji nut 1 x 45 min

historia muz. z lit. muz. 3 x45 min

 

KLASA III:

instrument główny 2 x 45 min

fortepian dodatkowy 1 x 30 min

chór lub orkiestra 2 x 45 min

zespół kameralny 1 x 45 min

kształcenie słuchu 2 x 45 min

historia muz. z lit. muz. 3 x 45 min

analiza dzieła muzycznego 2 x 45 min

harmonia praktyczna 2 x 45 min

 

KLASA IV:

instrument główny 2 x 45 min

fortepian dodatkowy 1 x 30 min

chór lub orkiestra 2 x 45 min

zespół kameralny 2 x 45 min

nauka akompaniamentu 1 x 45min ( dla pianistów)

kształcenie słuchu 2 x 45 min

harmonia praktyczna 2 x 45 min

moduł rozszerzający( słuchowy, praktyczny, ogólnomuzyczny)

2 x 45 min ( przedmioty do wyboru)

 

KLASA V:

instrument główny 2 x 45 min

fortepian dodatkowy 1 x 30 min

chór lub orkiestra 2 x 45 min

zespół kameralny 1 x 45 min

nauka akompaniamentu 1 x 45 min ( dla pianistów)

kształcenie słuchu 2 x 45 min

moduł rozszerzający( słuchowy, praktyczny, ogólnomuzyczny)

2 x 45 min ( przedmioty do wyboru)

 

KLASA VI:

instrument główny 3 x 45 min

chór lub orkiestra 2 x 45 min

studia orkiestrowe 1 x 45 min

kształcenie słuchu 1 x 45 min

moduł rozszerzający( słuchowy, praktyczny, ogólnomuzyczny)

2 x 45min ( przedmioty do wyboru)

 

PRZEDMIOTY OBOWIĄZUJĄCE w SZKOLE II STOPNIA

cykl 4-letni -  specj. wokalista

( wg nowej podstawy programowej obowiązującej od 1.09.2014)

 

 

KLASA I:

instrument główny 2 x 45 min

fortepian dodatkowy 2 x 45 min

czytanie nut głosem 1 x 45 min

elementy gry aktorskiej 2 x 45 min

dykcja i recytacja 1 x 45 min

kształcenie słuchu 2 x 45 min

zasady muzyki z elem. edycji nut 1 x 45 min

historia muz. z lit. muz. 3 x 45 min

 

KLASA II:

instrument główny 2 x 45 min

fortepian dodatkowy 2 x 45 min

chór 2 x 45 min

zespół wokalny 2 x 45 min

czytanie nut głosem 1 x 45 min

elementy gry aktorskiej 2 x 45 min

dykcja i recytacja 1 x 45 min

kształcenie słuchu 2 x 45 min

zasady muzyki z elem. edycji nut 1 x 45 min

historia muz. z lit. muz. 3 x 45 min

 

KLASA III:

instrument główny 2 x 45 min

fortepian dodatkowy 2 x 45 min

chór 2 x 45 min

zespół wokalny 2 x 45 min

czytanie nut głosem 1 x 45 min

dykcja i recytacja 1 x 45 min

kształcenie słuchu 2 x 45 min

historia muz. z lit. muz. 3 x 45 min

analiza dzieła muzycznego 2 x 45min

harmonia praktyczna 2 x 45 min

moduł rozszerzający( słuchowy, praktyczny, ogólnomuzyczny)

3 x 45min ( przedmioty do wyboru)

 

KLASA IV:

instrument główny 3 x 45 min

fortepian dodatkowy 2 x 45 min

chór 2 x 45 min

zespół wokalny 2 x 45 min

dykcja i recytacja 1 x 45 min

kształcenie słuchu 2 x 45 min

harmonia praktyczna 2 x 45 min

moduł rozszerzający( słuchowy, praktyczny, ogólnomuzyczny)

3 x 45 min ( przedmioty do wyboru)

Odsłon : 95536