2 września – godz. 18.00;

Starszych uczniów prosimy (w miarę możliwości) o wcześniejsze, telefoniczne uzgodnienie godzin lekcji indywidualnych z instrumentu z nauczycielem prowadzącym.

W związku z sytuacją epidemiczną prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa panujących w szkole, a w szczególności do:
– zasady zminimalizowania liczby osób przebywających w szkole (na uroczystości prosimy o obecność jednego rodzica/opiekuna),
– zachowania dystansu społecznego,
– stosowanie środków bezpieczeństwa (dezynfekcji rąk, maseczek ochronnych),
– nieprzyprowadzanie do szkoły dziecka z jakimikolwiek objawami chorobowymi lub po przebytych kontaktach z osobami chorymi oraz przebywającymi na kwarantannie.