24 CZERWCA ( czwartek) wg następującego planu:

godz. 17.00 – klasy I – III dziecięce,

godz. 18.00 – klasy IV – VI dziecięce,

godz. 19.00 – klasy I – IV młodzieżowe,

godz. 19.30 – szkoła II stopnia.

Prosimy, aby na zakończeniu roku ograniczyć obecność z dzieckiem do 1 rodzica/opiekuna