NR KONTA BANKOWEGO SZKOŁY – dla wpłat czesnego SZKOŁY I STOPNIA: 76 1090 1014 0000 0001 5416 8328

– NR KONTA BANKOWEGO SZKOŁY – dla wpłat czesnego SZKOŁY II STOPNIA: 20 1090 1014 0000 0001 5451 0388