NR KONTA BANKOWEGO SZKOŁY – dla wpłat czesnego SZKOŁY I STOPNIA:

85 1020 1042 0000 8802 0512 6760      –

NR KONTA BANKOWEGO SZKOŁY – dla wpłat czesnego SZKOŁY II STOPNIA:

33 1020 1042 0000 8102 0512 6778