23 listopada 1995 roku był początkiem prawnego istnienia Szkoły Muzycznej w Wołominie. Dziś mija dokładnie 25 lat od tego dnia. To właśnie dziś Uroczysty Koncert miał inaugurować obchody 25-lecia istnienia Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Wołominie. Niestety rzeczywistość każe nam przełożyć te uroczystości na czas, kiedy nasze spotkania będą możliwe. Nasi obecni uczniowie, absolwenci poprzednich lat, sympatycy szkoły to jest imponująca liczba. Gdybyśmy zajrzeli do ksiąg uczniów szkoły I stopnia i II stopnia byłaby bliska 1000. Cieszy nas, pedagogów fakt, że część tych absolwentów związała swoje życie z muzyką, a część z nich uczy w naszej szkole. Dlatego też dziś chciałbym podziękować całej kadrze nauczycielskiej, a jest to 37 pedagogów artystów-muzyków występujących na estradach krajowych i zagranicznych. Złożyć im, jak również ich wychowankom gratulacje za liczne czołowe miejsca na konkursach w kraju i za granicą. To również imponująca liczba ponad 150 dyplomów potwierdzających te osiągnięcia. Dziękuję również rodzicom, babciom, dziadkom naszej braci szkolnej, że z takim oddaniem poświęcają swój czas aby umożliwić jej poznanie świata muzyki. Dziękuję również Pani Ewie Zielińskiej-Ibrahim za czuwanie nad organizacją pracy szkoły. 25-lecie szkoły wypadło na rok wyjątkowo trudny. Z jednej strony szalejąca pandemia, a z drugiej konieczność opuszczenia dotychczasowej siedziby (po 23 latach). Myślę, że tylko nadzieja na rychły powrót do normalności oraz nadążenie z przygotowaniem nowej siedziby szkoły daje nam perspektywę realizacji planów. Myślę, że te przeciwności nas wzmocnią. Dziś chciałbym oficjalnie przełożyć obchody 25-lecia szkoły na czas kiedy będziemy mogli spotkać się na Uroczystym Koncercie z Okazji 25lecia. W tym miejscu chciałbym podziękować Pani Burmistrz Wołomina Elżbiecie Radwan za objęcie Patronatem Honorowym tego koncertu.

Życzę wszystkim zdrowia i jeszcze raz zdrowia

Z poważaniem,

Dyrektor Szkoły – Paweł Seweryn Rozbicki